Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 9. april 2020 - Skjærtorsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Skåtøy

Kirken

18.00

Nattverdgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet. Kveldsmat i vinterkirken.

Sannidal

Kirken

19.00

Nattverdgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Kragerø

Kirken

 

19.00

Påskemåltid med nattverd. Harald Monsen.

Tilbake til Program