Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 12. april 2020 - Påskedag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

10.00

Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Prosjekt.

Kragerø

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Trond Engnes. Offer til Det norske Misjonsselskap.

Helle

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Det norske Misjonsselskap.

Skåtøy

Kirken

11.30

Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Kirkens Bymisjon.

Tilbake til Program