Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

mandag 13. april 2020 - Andre påskedag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kjølebrønd bedehus

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Prosjekt.

Levangsheia

Kirken

11.00

Høytids- og familiegudstjeneste. Trond Engnes. Dåpsduefest. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program