Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 10. mai 2020 - 5. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Skåtøy

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Trond Engnes. Biskop Stein Reinertsen. Vigsling av kantor Jorunn Myre. Offer til Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet.

Tilbake til Program