Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 24. mai 2020 - Søndag før pinse

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

 

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Nattverd. Offer til Normisjon i Telemark.

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program