Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 31. mai 2020 - Pinsedagen

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

 

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Nattverd. Offer til Prosjekt Senegal.

Kragerø

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til Ilula Orphan Program.

Helle

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen. Dåp. Offer til Prosjekt «Hjelp Ugandas barn».

Skåtøy

Kirken

11.30

Dåpsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Litauenhjelpen. Det settes ikke opp skyss med taxibåt grunnet smittesituasjonen.

Tilbake til Program