Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 28. juni 2020 - 4. s. i treenighetstiden

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

 

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Kjell Wedø. Sang ved Rikke Wedø. Nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap.

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Hellekirken. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Tilbake til Program