Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

onsdag 22. juli 2020

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Skåtøy

Kirken

11.30

Orgelkonsert. Musikk til ettertanke og trøst. Jorunn Myre m. fl. Se plakat.

Tilbake til Program