Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 16. august 2020 - 11. søndag i treenighetstiden

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

 

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon.

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Dåp. Offer til Stiftelsen Skjærgårds.

Tilbake til Program