Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 20. september - 16. søndag i trenighetstiden

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

 

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Dåp. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon.

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Dåp. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Skåtøy

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Vigsling av kantor Jorunn Myre. Biskop Stein Reinertsen. Prost Trond Engnes. Kor med sangere fra Kragerø kantori, Fjære kammerkor og Risør motettkor m.fl. Kantor Andrea Maini og kantor Jorunn Myre, orgel og dirigenter. Offer til menighetsarbeidet.

Av smittevernhensyn settes det ikke opp skyss med taxibåt.

Tilbake til Program