Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 27. september 2020 - 17. søndag i treenighetstiden

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

 

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Monsen.

Konfirmasjonsgudstjenesten er forbeholdt konfirmanter og deres familier.

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Harald Gulstad. Teens synger. Offer til Hellekirken.

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Sigrid Thordardottir. Dåp. Offer til Fjordglimt leirsted.

Tilbake til Program