Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 4. oktober 2020 - 18. søndag i treenighetstiden.

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Inger Øybekk. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

11.00

Høsttakkefest. Harald Monsen. Konfirmantpresentasjon. Sang ved Nils Henrik Sandvik Leivann. Offer til menighetsarbeidet. Servering av potetgrøt, kaker og kaffe.

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Gullkonfirmanter. Markering av kirkeskipets restaurering. Offer til orgelfondet.

Alle

Gautefall fjellkirke

11.00

Sportsandakt v/Arne Lund.

Tilbake til Program