Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 18. oktober 2020 - 20. søndag i treenighetstiden

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Kragerø Sangforening. Nattverd. Offer til Gautefall Fjellkirke.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Gullkonfirmanter. Solosang v/Knut Dahl-Paulsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Dåp. Nattverd. Offer til KRIK – Sannidal og Kragerø.

Tilbake til Program