Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 25. oktober 2020 - Bots- og bønnedag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Harald Gulstad. Utdeling av 2- 4- og 6-årsbøker. Offer til Hellekirken.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen.

Sannidal

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

Tilbake til Program