Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 25. oktober 2020 - Bots- og bønnedag

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste/Høsttakkefest. Harald Gulstad. Angels. Offer til Hellekirken.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Høsttakkefest. Dåp. Utdeling til 4-åringer. Mini mini og Kragerø Soul Children. Offer til menighetsarbeidet.

Sannidal

Kirken

18.00

Høsttakkefest. Sigrid Thordardottir. Utdeling av gave til 5-åringer. Offer til Prosjekt Etiopia - NMS.

Tilbake til Program