Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 1. november 2020 - Allehelgensdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

Levangsheia

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Harald Monsen.

Skåtøy

Kirken

17.00

Allehelgensgudstjeneste. Harald Gulstad.

Kragerø

Kirken

18.00

Allehelgensmesse. Trond Engnes. Kragerø Kantori.

Tilbake til Program