Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 1. november 2020 - Allehelgensdag

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Laudate. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Harald Monsen.

Skåtøy

Kirken

17.00

Allehelgensgudstjeneste. Harald Gulstad. Sang v/Vilde Høyvarde Dahl og Anita Høyvarde Jensen. Rolf Henning Jensen – gitar. Terje Tolner – piano.

Kragerø

Kirken

18.00

Allehelgensmesse. Trond Engnes. Kragerø Kantori.

Tilbake til Program