Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 8. november 2020 - 23. søndag i treenighetstiden

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Hellekirken.

Kragerø

Kirken

11.00

LysVåken-gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til IKO - Kirkelig pedagogisk senter.

Tilbake til Program