Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 22. november 2020 - Kristi kongedag/Domssøndagen

Maks 50 deltakere.

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Musikk v/kammergruppa KvARTpå4 Offer til menighetsarbeidet.

Kragerø

Kirken

18.00

Sang og musikkgudstjeneste. Trond Engnes. Kjølebrønd blåsegruppe. Kantorigruppe. Overrekkelse av kirketekstiler. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program