Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 22. november 2020 - Kristi kongedag/Domssøndagen

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Åpning på jubileumsuke.

Tilbake til Program