Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 29. november 2020 - 1. søndag i advent

Maks 50 deltakere.

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Adventsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til menighetsarbeidet.

Kragerø

Kirken

11.00

Adventsgudstjeneste. Trond Engnes. Harald Monsen. Enkel markering av kirkejubileet. Kantorigruppe. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

11.00

Adventsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Prosjekt «Hjelp Ugandas barn».

Tilbake til Program