Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 6. desember 2020 - 2. søndag i advent

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Harald Gulstad. Offer til IOP – Ilula Orphan Program.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Tårnagenter + utdeling av bøker. Offer til menighetsarbeidet.

Sannidal

Kirken

17.00

Julemusikk. Sigrid Thordardottir. Kollekt til orgelfondet.

Tilbake til Program