Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

fredag 11. desember 2020

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

18.00

Julekonsert. Kollekt til korene i Hellekirken. Harald Gulstad.

Tilbake til Program