Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 17. desember 2020

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

??

Beethovens 9 Symfoni. Telemark Symfoni orkester, korene Con Vocale og Kragerø Kantori.

Tilbake til Program