Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

fredag 25. desember 2020 - Juledagen

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

Kragerø

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Trond Engnes.

Tilbake til Program