Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

fredag 1. januar 2021 - Nyttårsdag

Maks 50 deltakere.

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere.

Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres.

Jfr. Covid-19-forskriftens § 13.

Møt derfor i god tid for registrering.

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

12.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Kragerø

Kirken

12.00

 

Gudstjeneste. Trond Engnes. Offer til Det norske Bibelselskap.

Tilbake til Program