Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 7. februar 2021 - Kristi Forklarelsesdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Gautefall fjellkirke.

Kragerø

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Levangsheia

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program