Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 14. februar 2021 - Fastelavnssøndag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Skåtøy

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

 

16.30

Karnevals-gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken.

Tilbake til Program