Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 14. februar 2021 - Fastelavnssøndag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

 

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet. Smittevernregler følges, inntil 10 personer.

11.30

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet. Smittevernregler følges, inntil 10 personer.

Skåtøy

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Smittevernregler følges, inntil 10 personer.

Helle

 

Kirken

 

 

18.00

Kveldsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken. Smittevernregler følges, inntil 10 personer.

18.30

Kveldsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken. Smittevernregler følges, inntil 10 personer.

Tilbake til Program