Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 28. februar 2021 -

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Sannidal

Kirken

 

18.00

Kveldsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til menighetsarbeidet. Årsmøte etter gudstjenesten.

Tilbake til Program