Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 28. februar 2021 - 2. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Smittevernregler følges, inntil 100 personer på tilviste plasser.

Sannidal

Kirken

 

18.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Det blir IKKE årsmøte etter gudstjenesten.

Smittevernregler følges, inntil 100 personer på tilviste plasser.

Tilbake til Program