Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 7. mars 2021 - 3. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon.

Kragerø

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program