Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 14. mars 2021 - 4. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Prosjekt «Hjelp Ugandas barn».

Skåtøy

Kirken

 

11.30

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Gautefall Fjellkirke. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Tilbake til Program