Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 21. mars 2021 - Maria budskapsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Kragerø kirkes jentekor. Offer til Gautefall fjellkirke.

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Møt i god tid for registrering.

Sannidal

Kirken

 

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Møt i god tid for registrering.

Levangsheia

Kirken

 

17.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Menighetens årsmøte i kirken etter gudstjenesten.

Møt i god tid for registrering.

Tilbake til Program