Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 1. april 2021 - Skjærtorsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Skåtøy

Kirken

18.00

Nattverdgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

18.00

Nattverdgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken.

Kragerø

Kirken

19.00

Påskemåltid med nattverd. Trond Engnes.

Tilbake til Program