Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

mandag 5. april 2021 - Andre påskedag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kjølebrønd bedehus

11.00

AVLYST

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Prosjekt Etiopia/NMS.

Levangsheia

Kirken

11.00

AVLYST

Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program