Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 25. april 2021 - 4. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Kirkens SOS i Telemark.

Møt i god tid for registrering.

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Prosjekt «Hjelp Ugandas barn».

Møt i god tid for registrering.

Menighetsmøte/årsmøte etter gudstjenesten.

Saker:  

Justert gudstjenesteliturgi - uttalelse

Årsmelding for 2020

Regnskap for 2020

Skåtøy

Kirken

11.30

Gudstjeneste. Kjell Wedø. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Møt i god tid for registrering.

Tilbake til Program