Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

lørdag 1. mai 2021

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

 

Kirken

10.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Kollekt til menighetsarbeidet.

Kirken

12.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Kollekt til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program