Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 2. mai 2021 - 5. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

 

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Gautefall fjellkirke.

Møt i god tid for registrering.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Møt i god tid for registrering.

Menighetsmøte etter gudstjenesten.

Sak:  

Justert gudstjenesteliturgi.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Møt i god tid for registrering.

Sannidal

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til menighetsarbeidet.

Møt i god tid for registrering.

Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Saker:  

Årsmelding for 2020

Årsregnskap for 2020

Justert gudstjenesteliturgi.

Tilbake til Program