Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 13. mai 2021 - Kristi himmelfart

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Skåtøy, Kragerø, Helle

Ankerplassen Jomfruland

12.00

Fellesgudstjeneste for Skåtøy, Kragerø og Helle. Trond Engnes.

Tilbake til Program