Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 23. mai 2021 - Pinsedagen

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Trond Engnes. Offer til Hellekirken.

Skåtøy

Kirken

11.30

Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program