Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Sannidal sokn 2020

   
 

Hver torsdag hele året: Åpen kirke fra kl. 20.30. Kveldsbønn fra kl. 21.30.

           
 

Nov

29

Kirken

11.00

Adventsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til menighetsarbeidet.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

 

Des

6

Kirken

17.00

Julemusikk. Sigrid Thordardottir. Kollekt til orgelfondet.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

 

 

24

Kirken

12.30

Julegudstjeneste MED PÅMELDING. Sigrid Thordardottir. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

       

13.00

Julegudstjeneste MED PÅMELDING. Sigrid Thordardottir. Offer til Kirkens Nødhjelp.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

 

 

25

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

         

 

Tilbake til fellesprogram 2012