Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Sannidal sokn 2019

   
 

Aug

4

Kirken

11.00

Dåpsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Offer til Det Norske Misjonsselskaps arbeid i Thailand.

 

 

25

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

 

Sep

8

Kirken

11.00

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon og gullkonfirmanter. Mecky Wohlenberg. Menighetsrådsvalg etter gudstjenesten. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

22

Friluft

11.00

Mecky Wohlenberg. Speidernes natursti.

 

 

29

Kirken

11.00

Høsttakkefest. Mecky Wohlenberg. Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon.

 

Okt

6

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

 

13

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Offer til SMUK

 

 

27

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Offer til menighetsarbeidet.

 

Nov

3

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

17

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg. 4-års-bok. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

 

 

24

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Offer til Gautefall Fjellkirke.

 

Des

1

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

8

Kirken

17.00

Julemusikk.

 

 

24

Kirken

14.00

Julegudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

   

25

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg.

   

26

Sannidal bokollektiv

11.00

Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.

           

Tilbake til fellesprogram 2012