Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Sannidal sokn 2020

   
 

Hver torsdag hele året: Åpen kirke fra kl. 20.30. Kveldsbønn fra kl. 21.30.

           
 

Sep

 

27

Kirken

11.00

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Sigrid Thordardottir. Dåp. Offer til Fjordglimt leirsted.

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

 

Okt

4

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Gullkonfirmanter.

 

 

18

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

 

 

25

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

 

Nov

1

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

 

 

15

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

 

 

22

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad.

 

Des

6

Kirken

17.00

Julemusikk.Sigrid Thordardottir.

 

 

24

Kirken

14.00

Julegudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

 

 

25

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir.

         

 

 

 

 

 

 

Tilbake til fellesprogram 2012