Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 

 
 

Program for Skåtøy sokn 2020

   
 

Sep

20

Kirken

18.00

Gudstjeneste. Vigsling av kantor Jorunn Myre. Biskop Stein Reinertsen. Prost Trond Engnes. Kor med sangere fra Kragerø kantori, Fjære kammerkor og Risør motettkor m.fl. Kantor Andrea Maini og kantor Jorunn Myre, orgel og dirigenter. Offer til menighetsarbeidet.

Av smittevernhensyn settes det ikke opp skyss med taxibåt.

Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 10 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

 

Okt

11

Kirken

11.30

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Gullkonfirmanter. Offer til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet.

 

Nov

1

Kirken

17.00

Allehelgensgudstjeneste. Harald Gulstad.

 

Des

13

Kirken

11.30

Luciagudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

 

Kirken

14.00

Julegudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til fellesprogram