Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Trosopplæring

   
 

Trosopplæring i Kragerø kommune

Fra og med 2012 er alle menigheter i Bamble prosti – som menighetene i Kragerø er en del av - inkludert i Trosopplæringsreformen.

Dette betyr økonomisk støtte til trosopplæringstiltak Midlene skal brukes på beste måte for å igangsette nye tiltak for barn og unge.

I løpet av en treårsperiode skal hver menighet jobbe fram en lokal plan for trosopplæring for alderen 0 – 18 år.

 

 

Menighetspedagog for Kragerø og Skåtøy

Jorunn Myre

908 77 081

jorunn.myre@kragero.kommune.no

       
 

Hva er dåp?

I hele den kristne kirke er dåpen utgangspunktet for den døptes liv i tro. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Omkring 45.000 barn blir døpt inn i Den norske kirke hvert år. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke.

Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro. Når barna blir døpt, skjer det derfor i forventning om at de skal ta del i kirkens dåps- og konfirmasjonsopplæring.

Les mer om dåp

 

       
 

Trosopplæringsreformen

Regjeringen la frem forslag om reform av kirkens trosopplæring i

Stortingsmelding nr. 7 - 2002-2003 - Trusopplæring i ei ny tid - Om reform av kirkens dåpsopplæring

Stortinget sluttet seg i hovedsak til meldingen. Kirkerådet har fått det overordnede ansvaret for gjennomføringen av reformen, som ble igangsatt i 2004.

Les mer her

Tilbudet om trosopplæring skal fokusere på kjennskap til egen tro og livsmestring og være tilgjengelig for alle døpte mellom 0 - 18 år. Opplæringen av den enkelte skal ha et veiledende timetall på 315 timer. Konfirmasjonsopplæringen på 45 timer er inkludert i dette.

Reformen skal bygges på en forsøks- og utviklingsperiode over 5 år, organisert som et prosjekt.

Les mer her.

Plan for trosopplæring finner du her

 

Nytt om trosopplæring

Vil du ha oversikt over det som skjer på trosopplærings-fronten. Følg denne linken

Les videre om trosopplæringskonferansene.

     

Tilbake til Startside