Jomfruland kirkegård


Jomfruland kirkegård ligger i hjertet av eikeskogen og ble opprettet i år 2000. Da hadde Velforeningen i mange år jobbet for å få dette til. 

 

Kirkegården er kommunal, men Velet hadde alt ansvar for oppbyggingen og tar i dag ansvar for vedlikeholdet. Her fins egne regler for type gravstøtter og hvor folk skal graves ned. Området har etter all sannsynlighet vært en gammel pestkirkegård. Stedet for kirkegården er gitt av Hasselgården, som også eier store deler av resten av den flotte eikeskogen på øya.

Tilbake