Jomfruland kirkegård


Jomfruland kirkegård ligger i hjertet av eikeskogen på øya og ble opprettet i år 2000. Da hadde Velforeningen i mange år jobbet for å få dette til. 

 

Jomfruland kirkegård ble opparbeidet og innviet i 2000. Da hadde Jomfruland Velforening jobbet i mange år for å få realisert en kirkegård på Jomfruland. Det er Jomfruland Velforening som har det daglige vedlikeholdet av kirkegården. Ansatte hos Kragerø kirkelige fellesråd har ansvaret ved gravlegging og urnenedsettelse.
Kirkegården ligger i hjertet av eikeskogen, på samme sted det etter all sannsynlighet har vært en pestkirkegård i gammel tid. Stedet der kirkegården ligger ble gitt av eierne av Hasselgården.
På Jomfruland kirkegård er det bare personer med folkeregisteradresse Jomfruland som kan gravlegges i kiste. For andre med særskilt tilknytning til øya, kan det søkes Kragerø kirkelige fellesråd om å få satt ned urnen der. Gravminnene skal være særegne for Jomfruland, slik som rullestein eller trematerialer som er gjort bestandige fortrinnsvis etter lokal metode.

Tilbake