Gravferd


Kragerø kirkelige fellesråd sørger for at kirkegårdene i kommunen forvaltes og driftes i henhold til Gravferdsloven og dens forskrifter. Som ansvarlig gravferdsmyndighet yter vi tjenester til hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.