Sannidal kirkegård


Sannidal kirkegård 

 

Sannidal kirkegård omkranser Sannidal kirke. Kirkegården er antakelig fra 1398, det er første gang Sannidal kirke nevnes og det er naturlig å tenke at kirkegården ble anlagt på samme tid. Alle gravene er regulert til kistegraver, men det er anledning til å sette ned urner i kistegravene. Det er relativt mange ledige graver på Sannidal kirkegård.

Tilbake