Bråten kirkegård


Bråten kirkegård ligger på Kalstad, avkjøring fra Bråteveien.

 

Kirkegården er naturlig rammet inn av fjellknauser og trær. I og med at den ikke har vært i bruk på mange år, er den ikke ”striglet” slik som vi er vant til å se kirkegårder.

Theodor Kittelsen skrev; «Der inne i den ensomme stillhet var en syngende fryd». Theodor Kittelsen har også malt en stor akvarell fra inngangspartiet på Bråten Kirkegård.

Bråten kirkegård var Kragerøs kirkegård fra 1846 til 1862, da Kalstad kirkegård ble tatt i bruk. Etter 1862 har det likevel vært enkelte begravelser på kirkegården fram til 1950. Familien Biørns private gravsted tilknyttet kirkegården er fortsatt i bruk.

Det er opprettet en venneforening for kirkegården som gjør en flott innsats både med dugnad, registrering av gravminner og registrering av navn og data på gravlagte.

Tilbake