Bråten kirkegård


Bråten kirkegård ligger på Kalstad, avkjøring fra Bråteveien.

 

Kirkegården er naturlig rammet inn av fjellknauser og trær. I og med at den ikke har vært i bruk på mange år, er den ikke ”striglet” slik som vi er vant til å se kirkegårder.

Theodor Kittelsen skrev; «Der inne i den ensomme stillhet var en syngende fryd». Theodor Kittelsen har også malt en stor akvarell fra inngangspartiet på Bråten Kirkegård.

Bråten kirkegård var Kragerøs kirkegård fra 1846 til 1862, da Kalstad kirkegård ble tatt i bruk. Etter 1862 har det likevel vært enkelte begravelser på kirkegården fram til 1950.

I mange år var det en venneforening som ved dugnad vedlikeholdt kirkegården. I dag er det Kragerø kommune som har ansvar for vedlikehold av kirkegården.

På platået langsmed kirkegården ligger gravstedet til slekten Homann. Der er blant annet Henriette Marie Homann, kjent som «Jeia», begravet. Jeia testamenterte eiendommen Berg, hvor Berg Museum i dag ligger, til Kragerø kommune.

Familien Biørns private gravsted tilknyttet kirkegården er fortsatt i bruk.

 

Tilbake