Gravferd


De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid etter dødsfallet ta mange valg, blant annet om seremonien, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi gir informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til seremonirom, gravferd/bisettelse og grav. Det er vanligvis et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske i forbindelse med seremonien. Den som sørger for gravferden/bisettelsen, kan også ta hånd om hele eller deler av seremonien selv. På disse sidene finnes mer informasjon om gravferd/bisettelse i Kragerø kommune.

 

Tilbake