Felleskirkelig gudstjeneste i Kragerø kirke på nyttårsdagen


Velkommen til felleskirkelig gudstjeneste i Kragerø kirke på nyttårsdagen kl. 12! Gudstjenesten er ved prost Trond Engnes, og representanter fra andre menigheter i Kragerø deltar. Det er nattverd, og offer til Bibelselskapet. 

 

Tilbake