Førsteklasses! Kragerø kirke 2.juni 24


Kirken gjør ekstra stas på de som skal begynne i 1. klasse etter sommerferien.

 

Dette er en familiegudstjeneste for mennesker i alle aldre. De som er 6 år og skal begynne på skolen etter sommerferien skal få ei bok i gave og førsteklasses opplegg. Det består i at gudstjenesten preges av glade sanger, forklaring av bibeltekstene i familiestil, skoleting blir tematisert, barna får spesiell forbønn og et eget opplegg inne på sakristiet, hvor de leker gudstjeneste med dåp.Tradisjonen tro er det tur etter familiegudstjenestene. Denne turen er bare rundt kirka og Kirkehaugen og Kirketomta denne gangen. Der er det ei hinderløype etter gudstjenesten spesielt for 6-åringene, men alle som har lyst, har lov til å delta. Det blir kirkekaffe.

Tilbake