Bruk stemmeretten i Kirkevalget!


Kirkevalget 2023 i
Helle, Kragerø, Levangsheia, Sannidal og Skåtøy sokn.

 

 

Ved Kirkevalget 2023 skal det velges menighetsråd og 7 leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøte. Valget finner sted 10. – 11. september 2023.

Stemmesteder.
NB!
På valgdagen er det bare anledning til å avgi stemme i det soknet/den stemmekretsen der en er manntallsført.

HELLE sokn - HELLE stemmekrets :
11.09.2023, kl. 10.00-20.00, Hellehuset, 3790 Helle

KRAGERØ sokn - KRAGERØ stemmekrets:
10.09.2023, kl. 13.00-18.00, Kragerø skole
11.09.2023, kl. 09.00-20.00, Kragerø skole, Biørneveien 5, 3770 Kragerø

LEVANGSHEIA sokn – LEVANGSHEIA stemmekrets:
11.09.2023, kl. 12.00-19.00, Levangsheia oppvekstsenter, Bryggebakken 2, 3788 Stabbestad

SANNIDAL sokn - SANNIDAL stemmekrets:
11.09.2023, kl. 10.00-20.00, Sannidal samfunnshus,Kloppkjærveien, 3766 Sannidal

SKÅTØY sokn - KRAGERØ stemmekrets (Jomfruland, Tåtøy og Skåtøy)
10.09.2023, kl.13.00-18.00, Kragerø skole
11.09.2023, kl. 09.00-20.00, Kragerø skole, Biørneveien 5, 3770 Kragerø

Stemmeberettigede ved valget er alle medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2023.

 

 

Tilbake