"Jeg tror på jordens forvandling" - Arild Isaksen i Sannidal kirke


Onsdag 20. september kl. 19. ønsker Sannidal menighet velkommen til foredrag ved Arild Isaksen. Kvelden har som overskrift «Jeg tror på jordens forvandling»

 

 

 

 

Arild Isaksen, opprinnelig fra Helle, har vært ansatt i Kirkens Nødhjelp i 38 år og har hele tiden arbeidet med nødhjelp og katastrofe - responser. Han har hatt ansvar for innkjøp og transport i Kirkens Nødhjelp, vært beredskapsleder i 7 år og i de senere årene har han arbeidet som humanitær koordinator med et særlig ansvar for beredskapsplanlegging for det internasjonale Kirkens Nødhjelp (ACT Alliance) som har medlemmer i over 130 land. Arild Isaksen har bakgrunn fra transport - og shipping, arbeidet ved sjømannskirken i New York og har også vært menighetsrådsleder i Fjellhamar menighet i 12 år. 

Han vil fortelle og vise bilder fra Kirkens Nødhjelps arbeid og fra noen av nødhjelpsprosjektene han selv har arbeidet med i mange land rundt i verden. 

 

Vel møtt i Sannidal kirke!

Tilbake