Bispevisitas 21. - 26. november -23


Menighetene i Helle, Kragerø, Levangsheia, Sannidal og Skåtøy får i siste del av november besøk av biskop Stein Reinertsen. Et mangfoldig og travelt program er lagt for biskopen. 

 

Det er lagt opp til følgende åpne samlinger: 
Tirsdag 21.11. Kl. 18.00 i Kragerø bibliotek. Boksamtale mellom biskopen og forfatter Aslaug Klausen om hennes bok «Ingen er så trygg i fare».

Onsdag 22.11.   Kl. 19.30 i Hellekirken. Inspirasjonssamling. Tema: «Å være kirke i det livssynsåpne samfunn». Biskopen innleder til tema.

Torsdag 23.11. kl. 09.00  i Støle kirke. Morgensamling. Sokneprest Harald Gulstad

Torsdag 23.11. kl. 13.30 – 14.10 i Skåtøy kirke. Sokneprest Harald Gulstad har foredrag om Kystpilegrimene. Musikk ved kantor Jorunn Myre. Ferje fra byen kl. 13.10 med retur 14.30.

Kl. 17.30 i Sannidal kirke. Sanggudstjeneste.

Søndag 26.11. kl. 11.00 i Kragerø kirke – Visitasgudstjeneste. 

 

 

 

Tilbake