Laudate - Sannidal menighet


Menighetskoret Laudate øver vanligvis i Kirkestua hver tirsdag. 

 

Også Laudate har hatt pause i deler av året. Laudate deltok ved Allehelgensgudstjenesten i Sannidal kirke. Robert Czyz er dirigent for koret som har 8 medlemmer. Anne Åkre og Elfrid Dobbe er ledere for koret.

Tilbake